Gruppeforløb

Vores hensigt med at arbejde med workshops er at opnå en udvekslende, inspirerende og meget nærværende dialog mellem deltagerne og os!

Det vigtigt at få identificeret stresstilstanden tidligt, da en længerevarende belastning ofte betyder længere sygemelding, vanskeligheder ved at vende tilbage til vante arbejdsfunktioner eller vedvarende nedsat arbejdsevne.

Stress kan forebygges. Når din virksomhed sætter stress og bedre trivsel på dagsordenen bliver det ikke et tabubelagt emne.

Vi tror på, at trivsel i din virksomhed er afgørende for, om dine medarbejdere giver lidt ekstra på arbejdspladsen en gang imellem.

Derfor er formålet med vores workshops et spørgsmål om mere viden om, hvordan stress og trivsel gribes an og arbejdes ind i din virksomhed.

Vores workshops omhandler:

  • Hvordan er trivslen i virksomheden?
  • Hvordan udarbejdes en stresspolitik?
  • Hvordan viser stress sig?

En anden mulighed er at tilpasse vores kursusforløb ’Før stressen indhenter dig’ til din virksomhed. Vi afstemmer et 2-dages kursusforløb til din virksomhed, hvor kursusforløbets indhold er på arbejdsdagens pres, ubalance og hermed mulige stressfaktorer.

Når vi laver en workshop, er der afsat god tid til dialog i plenum, arbejde i grupper mv. Vi kommer med indspark, oplæg, og derefter er der tid til at udveksle erfaringer med os og klarlægge, hvordan der arbejdes videre med resultaterne af workshoppen.

Til workshops afsætter vi lige fra en ½ dag til eksempelvis 2 dage. Vores workshop er en tilpasset ydelse i forhold til din virksomhed/organisation og dine ønsker og behov.

Alt afhængig af dit behov og ønske om emnet for din workshop supplerer vi med en eller flere af vores behandlere, som er tilknyttet Curacare.

Hvis det for eksempel er et spørgsmål om, at dine medarbejdere får mere fokus på kost og træning? Så er en fysisk træner og kostvejleder klar til at hjælpe jer. Hvis arbejdsdagen er så presset, at det går ud over dine medarbejderes arbejdsindsats, kan der være brug for et tilpasset mindfulness forløb med en uddannet instruktør.

Hvis der derimod ønskes en mere generel viden om stress og trivsel, kan et tilpasset kursusforløb ’Før stressen indhenter dig’ være en mulighed.

Vi tilpasser vores workshop efter dig, din virksomhed og dine medarbejdere.

Start et gruppeforløb

For at vi kan tilpasse vores workshop til din virksomhed og dine medarbejdere, er en personlig henvendelse i form af en mail til kontakt@curacare.dk eller et opkald, tlf. 27 24 22 86, udgangspunktet for, at vi kan hjælpe din virksomhed og dine medarbejdere videre i jeres håndtering af stress.

Send mail