Har du stress og skal du i behandling?

Ofte kan det være meget svært, at se om kollegaer eller venner har stress og ligeledes kan det være endnu sværere, at mærke om man selv er ramt af stress. Kombinationen af den øgede kortisol og adrenalin produktion og den fokuserede hverdag, kan gøre det meget svært (næsten umuligt), at mærke sin egen krops tilstand. Derfor kommer det ofte bag på de mennesker der rammes af svær stress. Hvor kom det fra? Nogle kan gå glade og fornøjede i seng om aftenen og vågne næste morgen ude af stand til fysisk og psykisk, at forlade sengen. Uforståeligt for dem der ikke har prøvet det.

Din krop er ude af balance, men prøver at tilpasse sig den nye stressede situation. Derfor er der behov for helhedsorienteret handling ved Curacare, der fokuserer på samspillet mellem krop, sind og relationer.

Der kan være tale om både positiv og negativ stress.

Under den positive stress befinder sig den lettere form for stress, den sunde spændingsfyldte stress, og den negative stress er der, hvor der er for mange spændinger på grund af f.eks. for mange arbejdsopgaver og ikke tiden til at løse dem. Curacare klarlægger igennem en samtale hvilket stadium, du befinder dig på og laver en behandling, der svarer dertil.

Det vigtigt at få identificeret stresstilstanden tidligt, da en længerevarende belastning ofte betyder længere sygemelding, vanskeligheder ved at vende tilbage til vante arbejdsfunktioner eller vedvarende nedsat arbejdsevne.

Ved længerevarende stressbelastning er nervesystemet så belastet, at evnen til restitution er beskadiget. Dette har en generel negativ indflydelse på evnen til at koncentrere sig, vurdere, danne overblik og tage beslutninger, hvorfor dette yderligere og påvirker også evnen til at samarbejde.

Stress udvikler sig forskelligt afhængig af personlighed og typer af belastning.

Den stressramte kan have svært ved at danne sig overblik og kan eksempelvis lave flere aftaler samtidig, glemme ganske basale ting og begå fejl, der igen kan betyde, at man tvivler på egen formåen og isolerer sig. Denne reaktion forstærker stressbelastningen da den desværre ofte indebærer, at man prøver at skjule sin tilstand eller forestiller sig, at man kan arbejde sig ud af den.

Stress kan på længere sigt betyde væsentlig belastning af helbredstilstanden og dermed øge risikoen for hjertesygdomme. På denne måde kan stress, som ikke behandles, udvikle sig til angst og depression, eller til en mere kronisk tilstand Sådanne tilstande kan enten forlænge fraværet fra arbejdsmarkedet eller betyde varig nedsættelse af arbejdsevne, hvilket har store personlige og økonomiske omkostninger, både for den enkelte og for virksomheden.

Stress karakteriseres ofte ved:

  • Fysisk udmattelse, uengageret
  • Rastløst, træt, urolig, ængstelig
  • Søvnbesvær, koncentrationsbesvær
  • Ked af det, modløs
  • Kortluntet, agressiv
  • Mavepine, hovedpine, fysiske spændinger
  • Mm.
Bestil tid
Stress til private

Derfor er det vigtigt at identificere en stresstilstand så tidligt som muligt!

Jo tidligere en stresstilstand er erkendt, jo lettere vil den være at behandle. Samtidig vil justeringer arbejdsmæssige ændringer oftest kunne forhindre, at stresstilstanden udvikles yderligere. Ved en tidlig indsats vil en delvis sygemelding sammen med et behandlingsforløb være en mulig løsning for den stressramte.