Unikt behandlingsforløb

Curacare stressbehandling er unik, effektiv og helhedsorienteret. Curacares behandling er stærk i forhold til en traditionel stressbehandling:

  • Curacare fokuserer først på symptomerne dernæst på årsagerne til stress. Det er unikt.
  • Når årsagen til stress er væk, kommer den stressramte hurtigt tilbage til hverdagen og undgår tilbagefald. Det er unikt.
  • Den stressramte får flere behandlinger samme sted på samme dag. Der er unikt.

Hovedforløbet for en Curacare stressbehandling:

  1. Først kommer den stressramte til en visitation og en stresstest. Det sikrer et korrekt behandlingsforløb.
  2. Dernæst hjælpes den stressramte med effektive symptombehandlinger.
  3. Årsagen til stressen identificeres, og den stressramte får rådgivning til at afhjælpe årsagerne.
  4. Opfølgning på stressen og årsagen til stress.

Symptombehandling er meget vigtig. Men årsagsbehandlingen sikrer at stressen ikke kommer igen. Den effektive behandling sikrer, at den stressramte kommer hurtigt tilbage til hverdagen. Se Curacares behandlingsmodel:

Curacare unik stressbehandling