Stress og trivsel på arbejdspladsen

Den generelle trivsel er central på arbejdspladsen. Omgangstonen bør være ordentlig, ligeledes er et godt samarbejde af stor betydning for nedsættelse af stressniveauet. Virksomheden må have fokus på værdier, psykisk arbejdsmiljø, trivsel, anerkendelse og konflikthåndtering. Derfor er udvikling af en stresspolitik, som de ansatte føler medejerskab af, vigtig for at forebygge stress.

Beskyttende faktorer mod stress

Når man taler om stress og arbejdsplads, kan det være af stor betydning for arbejdspladsen at koncentrere sig om, hvordan stress på arbejdspladsen forebygges, hvilke tiltag der kan tages i brug, så stress undgås.

Organisation- og ledelsesområdet skal have klare formulerede forventninger, både med hensyn til kompetencer og ansvarsfordeling.

Der skal være tydelighed i organisatoriske forretningsgange samt videregivelse af relevante informationer. Passende kvalitetskontrol, herunder feedback fra ledelse og kollegaer, klar og synlig ledelse og kommunikation samt overensstemmelse mellem værdier og ledelsesmåder.

Igennem belønning, anerkendelse og udviklingsmuligheder opnås en bedre balance mellem oplevet indsats og belønning og generelt en anerkendelse af arbejdsindsatsen, herunder

  • Mulighed for faglig udvikling
  • Passende variation i arbejdsopgaver.
  • Udfordrende, men håndterbare arbejdsopgaver.
  • Meningsfuld fordybelse i arbejdsopgaverne.

Vores udgangspunkt for at tale om stress er netop AT TALE OM DET. Vi tror på, at det er muligt at tale om stress på arbejdspladsen uden nødvendigvis at få stressede medarbejdere.

Vores mål med Curacare er at opnå trivsel og undgå stress.

Når stress rammer dine medarbejdere, er hurtig indsats vigtig!

Når en medarbejder sygemeldes på grund af stress, er det en stor belastning for både medarbejderen, familien og kolleger.

Stress på arbejdspladsen